Het afgelopen jaar heb ik vrij veel tijd besteed aan het ordenen, determineren en in de computer opslaan van mijn graafwespencollectie. De nieuwe graafwespentabel van Wim Klein was daarvoor een goede stimulans. Ik heb diverse soorttabellen gebruikt (behalve Crossocerus, maar daarover een volgende keer meer) en wil graag daarover het volgende mededelen: