In Bzzz 2 (oktober 1995, pag. 12-14) beschreef ik een gynandromorfe Osmia caerulescens. In dit artikel vermeldde ik eveneens hoe men zich tegenwoordig voorstelt hoe een gynander ontstaat. In de loop der jaren ben ik nog twee gynanders in mijn collectie tegen gekomen.