Tot nu toe is het voor velen onbereikbaar gebleven om zelf Dakprofielen te maken. De bekende technieken zijn over het algemeen duur, tijdrovend en vereisen nogal wat vaardigheid. Omdat we zelf vaak met spijt prachtige profielen alleen konden fotograferen, maar verder moesten achterlaten, hebben we zelf een eenvoudige techniek ontwikkeld om deze te prepareren en mee te nemen. Buiten het dekoratieve element (als schilderij aan de muur), is het maken van lakprofielen belangrijk om bijvoorbeeld tijdelijk ontsloten profielen te vereeuwigen. Het woord lakprofiel is eigenlijk niet juist voor onze techniek, omdat behalve haarlak er geen lak gebruikt wordt. Het resultaat is echter het zelfde In de beschrijving is uitgegaan van de maten 50x60 cm.,omdat die het handelbaarst zijn gebleken, maar elke andere maat is mogelijk. Men moet dan echter wel de verhoudingen zoals hieronder zijn aangegeven er naar aanpassen.