Het Walcherse strand zit in een programma van periodieke suppleties, zo ook het stuk vóór Oranjezon, tussen Oostkapelle en Breezand. Dit deel had in september-oktober 2004 nieuw zand gekregen op het strandvak 8.8-10.6. Het materiaal kwam van de winplaats Roompot Hompels in de monding van de Oosterschelde. Het onderstaande vermeldt wat over de strandvondsten die ruim een jaar later werden gedaan.