, , , , , , , ,
De Levende Natuur

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

De Levende Natuur

Ab Grootjans, Rolf Kemmers, Henk Everts, & Erwin Adema. (2007). Restauratie van schraallanden op veengronden door afgraven en vernatten. De Levende Natuur, 108(3), 108–113.