, , ,
De Levende Natuur

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

De Levende Natuur

Bart van Tooren, & Baudewijn Odé. (2008). is actieve soortenbescherming kansrijk voor bedreigde inheemse vaatplanten?. De Levende Natuur, 109(3), 127–130.