, , , , , ,
De Levende Natuur

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

De Levende Natuur

Henk Siepel, Henk Siebel, Theo Verstrael, Arnold van den Burg, & Joost Vogels. (2009). Herstel van lange termijn effecten van verzuring en vermesting in het droog zandlandschap. De Levende Natuur, 110(3), 124–129.