, , , ,
De Levende Natuur

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

De Levende Natuur

Patrick Hommel, Martijn Griek, Rense Haveman, Jan den Ouden, & Rein de Waal. (2009). Casus: Herstel van Jeneverbesstruwelen. De Levende Natuur, 110(3), 135–137.