, ,
De Levende Natuur

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

De Levende Natuur

Evert Jan Lammerts, Marijn Nijssen, Ab Grootjans, Annemieke Kooijman, & Albert Oost. (2009). Het belang van ruimte- en tijdschalen voor ecologisch herstel van het kustlandschap. De Levende Natuur, 110(3), 158–163.