, ,
De Levende Natuur

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

De Levende Natuur

Ger Boedeltje, Bertien Besteman, Prisca Duijn, & Michelle de La. (2009). Waterplanten in natuurvriendelijke oevers langs scheepvaartkanalen. De Levende Natuur, 110(5), 225–230.