Overwinterende ganzen, Klimaatverandering, Dootrekkende ganzen, Ganzen
De Levende Natuur

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

De Levende Natuur

Kees Koffijberg, Jan Beekman, Fred Cottaar, Bart Ebbinge, Henk van der Jeugd, Jeroen Nienhuis, … Erik van Winden. (2010). Doortrekkende en overwinterende ganzen in Nederland. De Levende Natuur, 111(1), 3–9.