, , , ,
De Levende Natuur

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

De Levende Natuur

Theo Vulink, Marcel Tosserams, Jaap Daling, Harry van Manen, & Menno Zijlstra. (2010). Begrazing door Grauwe ganzen is een bepalende factor voor ontwikkeling van oevervegetatie in Nederlandse wetlands. De Levende Natuur, 111(1), 52–56.