, , ,
De Levende Natuur

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

De Levende Natuur

Bjørn van den Boom, Bart van Tooren, Erwin de Hoop, & Tim van den Broek. (2010). Beheer van overzomerende ganzen door Natuurmonumenten. De Levende Natuur, 111(1), 72–75.