Overzomerende ganzen, Landbouw, Natuurgebieden, Overwinterende ganzen, Klimaatverandering, Ganzen
De Levende Natuur

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

De Levende Natuur

Bart Ebbinge, Berend Voslamber, Marten Wesselius, Jos Hooijmeijer, Piet van der Reest, & Isa Schimmel. (2010). Ganzen in de Lage Landen. De Levende Natuur, 111(1), 76–79.