, ,
De Levende Natuur

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

De Levende Natuur

Michiel Wallis de Vries, Chris van Swaay, & Calijn Plate. (2010). Verbanden tussen de achteruitgang van dagvlinders en bloemenrijkdom. De Levende Natuur, 111(3), 125–129.