, , ,
De Levende Natuur

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

De Levende Natuur

Annemieke Kooijman, Arjan van Hinsberg, Erik Noordijk, Mark van Til, & Casper Cusell. (2010). Stikstofdepositie in kalkrijke en kalkarme duinen: gaat het wel zo goed?. De Levende Natuur, 111(4), 166–170.