, , ,
De Levende Natuur

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

De Levende Natuur

André Aptroot, Roelof de Beer, Cor van de Sande, Dick de Boer, & Hans van der Goes. (2010). Wat leveren verschillende inventarisatiemethoden op de droge heide op? Een voorbeeld: de Sallandse Heuvelrug. De Levende Natuur, 111(5), 214–221.