, , , ,
De Levende Natuur

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

De Levende Natuur

Wim van Boekel, Jacob de Bruin, Jacob Poortstra, & Aart van der Spoel. (2010). Broedvogels en beheer in een veenweidegebied. De Levende Natuur, 111(5), 224–228.