, , , , ,
De Levende Natuur

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

De Levende Natuur

Rolf Kemmers, Pella Brinkman, Jaap Bloem, Jack Faber, & Wim van der Putten. (2011). Is bodembiodiversiteit van belang voor herstel van beekdalvegetaties?. De Levende Natuur, 112(1), 4–9.