, ,
De Levende Natuur

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

De Levende Natuur

Han Runhaar, Mark Jalink, & Ruud Bartholomeus. (2011). Invloed van grondwaterstanden op standplaatscondities en vegetatie. De Levende Natuur, 112(4), 138–142.