, ,
De Levende Natuur

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

De Levende Natuur

Edu Dorland, Roland Bobbink, Merel Soons, & Suzanne Rotthier. (2011). Dalende stikstofdepositie is nog niet afdoende voor herstel van droge heischrale graslanden. De Levende Natuur, 112(6), 220–224.