, ,
De Levende Natuur

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

De Levende Natuur

Esther Lucassen, Laury Loeffen, Jacqueline Popma, Evi Verbaarschot, Eva Remke, Sjors de Kort, & Jan Roelofs. (2011). Bodemverzuring lijkt een sleutelrol te spelen in het verstoorde verjongingsproces van Jeneverbes. De Levende Natuur, 112(6), 235–239.