,
De Levende Natuur

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

De Levende Natuur

Willem Man in ’t Veld, & Johan Meffert. (2012). Exotische en hybride Phytophthora soorten als mogelijke bedreiging voor natuurlijke ecosystemen. De Levende Natuur, 113(2), 45–48.