Jaarlijks sterven vogels door vuurtòrens, waterverontreiniging, chemische middelen hoogspanningsleidingen enz. Betreft het een calamiteit, dan zit de pers op het vinkentouw. Maar in de vorige Korhaan komt een indrukwekkende opgave voor van draadslachtoffers. En de lijst van verkeersslachtoffers, hiernaast gegeven, eveneens vermeldend de verongelukte soorten en aantallen, is beslist niet overdreven. Elke dag zien wij op de drukke wegen wel enkele vogels liggen. De geruisloze, meedogenloze moordenaar is het hedendaagse verkeer. Tienduizenden doden vallen per jaar. Hierover wordt bijna niets geschreven. Om eennatuurlijk zeer oppervlakkig – inzicht te krijgen betreffende het aantal verkeersslachtoffers binnen een maar zeer beperkt gebied, ververrichtte ik in de periode van 1-1-1968 tot en met 30-6-1968 regelmatig tellingen.