“Vogeljaar”, no. 1 febr. 1971 Een zeer belangrijk artikel (8 pagina’s) van André Rappe en Maurice Cossey over: Bescherming van de kontinentale vogelfauna in België. Een aantal uitspringende feiten en gedachten: “Het spreekt vanzelf dat iedere doeltreffende werking voor natuurbehoud moet uitgaan van een grondige, zo ruim mogelijke studie van het probleem, maar het is niet minder duidelijk dat nooit een bevredigende oplossing zal worden bereikt als men het probleem laat stikken in administratieve rompslomp, in muffe paperasserij, die uiteraard geheel vreemd is aan een waarachtige, op het grote doel gerichte geest van natuurbescherming en natuurbehoud.”