Zoals U hebt bemerkt heeft het omslag van De Korhaan belangrijke wijzigingen ondergaan. Wij dachten dat na verfraaiing van het binnenwerk ook het omslag wel eens mocht veranderen. Misschien moet U nog een beetje wennen aan het witte papier. Wat waren de bezwaren tegen het oude omslag? Ten eerste was de kwaliteit van het groene papier slecht. Het verkleurde enorm en scheurde vrij gauw in. Ten tweede waren de letters verre van fraai.