Aanwezig: de leden van het bestuur met uitzondering van mevr. C. Holzenspies en de heren J. Koel en dr. J.A. Smits; alsmede 30 gewone leden. Nadat de voorzitter de vergadering heeft geopend en er zijn voldoening over heeft uitgesproken dat een zo groot aantal leden aanwezig is, stelt hij aan de orde punt 2 van de agenda: vaststelling van het verslag van de algemene ledenvergadering van 23 maart 1972. Dit verslag wordt door de vergadering goedgekeurd.