Onder deze titel verscheen bij de uitgeverij Bigot & van Rossum B.V. te Blaricum, het lang verwachte boek van Carla Holzenspies, voor niemand van onze leden een onbekende. Zoals we dat van haar mochten verwachten, heeft zij in haar boek een groot aantal eigen belevenissen met haar hospitaalvogels bijeengebracht en dat op de haar zo eigen manier: met grote humor en zorgvuldig gedoceerd; veel zaken over het vogelleven, die de moeite waard zijn om te weten.