In de Korhaan 9(6) pp. 20-22 namen wij met belangstelling kennis van de reactie van de heer E.P. Klomp (verder K. te noemen) op het artikel "Wist u dat...?" in de Korhaan 9(5) pp. 12-14. De wijze waarop K. de jacht vergoeilijkt is ons inziens misleidend en gebaseerd op verouderde uitgangspunten. In dit artikel zullen wij K.'s kritiek op onze stellingen weerleggen. —-De jacht in Nederland verschilt niet principieel met die in Italië. Daar evenals hier vermoorden jagers dieren voor hun plezier met instemming van de overheid. In Italië zijn alleen nog meer jagers en mag op nog meer soorten geschoten worden dan in ons land.