Van bovengenoemde landelijke vereniging verscheen in september vorig jaar een "Structuurnota Vogelbescherming". In deze nota heeft het bestuur van Vogelbescherming (aangeduid met: Vb.) enkele uitgangspunten met betrekking tot de werkwijze nader uitgewerkt.