Geïnspireerd door het groot aantal buizerds dat de afgelopen winter, '75—'76, in de Eempolder te zien was, ben ik nagegaan wat dit betekende t.o.v. de voorgaande jaren. Daarvoor had ik de beschikking over de resultaten van de Eempoldertellingen (welwillend afgestaan door coördinator P. van der Poel) die nu, september '76, reeds bijna 4 jaar onafgebroken om de 2 weken uitgevoerd worden.