Maandag 4 september hield Fred van Klaveren een gezellige lezing over het tellen van vogels tijdens hun trek. Op zo een verhaal had ik zitten wachten, want dat interesseert me. Maar daar ik nog weinig vogels kan herkennen, zeker niet in de vlucht, wilde ik eigenlijk niet zo maar ingedeeld worden in een groep en op vaste data. Eerst maar eens proberen er achter te komen hoe het tellen gaat en wat meer vogels leren (her)kennen, ook wat betreft hun vlucht en eventuele zang. Fred toonde mooie dia's die het een en ander wat verduidelijkten. Ik kwam er achter dat er een vaste telgroep op Woensdag- en Zaterdagmogen bivakkeerde op zeker punt in het Corversbos en daar ben ik eens wezen kijken.