Over slaapplaatsen van levendbarende hagedissen is weinig concrete informatie beschikbaar. Algemeen wordt aangenomen dat de dieren zich ‘s nachts en bij perioden van slecht weer onder dichte vegetatie of onder dood hout terugtrekken. Uit onderzoek naar het gebruik van perceelranden door levendbarende hagedissen bleek ondermeer dat de dieren overdag ook gespleten rasterpalen als schuilplaats gebruiken. Bij de start van een onderzoek naar het specifieke gebruik van rasterpalen door de soort werden al snel dieren ook ’s nachts in spleten in rasterpalen gevonden. Om te achterhalen of dit gedrag vaker vertoond wordt is vervolgens het gebruik van spleten in rasterpalen als overnachtingsplaats door hagedissen nader onderzocht.