Nog vóór de mens ontdekte de das de voordelen van het wonen op hoge en droge gronden en het zoeken van voedsel in de lager gelegen dalen. Sedert de mens zich als landbouwer op vaste plaatsen is gaan vestigen, heeft de das zijn leefgebied met hem gedeeld. Onder invloed van de mens zijn zijn levensomstandigheden grondig gewijzigd, maar de das slaagde erin hieruit voordeel te halen. Als cultuurvolger vindt men de das nu bij ons voornamelijk in afwisselende landschappen met een kleinschalig en gesloten karakter.