In het artikel 'Lynx verslindt... geld' van Reinier Akkermans in zoogdier 1991/2 wordt de suggestie gewekt dat de lynx niet als 'oorspronkelijk' faunaelement beschouwd dient te worden. Dit op basis van het ontbreken van fossiele resten, die het voorkomen in Nederland zouden bevestigen. De fossiele overblijfselen van de lynx zijn inderdaad zeer schaars. Naast de in het artikel genoemde schedel uit Valkenburg is er een fossiele kies van een lynx afkomstig van de Maasvlakte bekend. Deze kies heeft waarschijnlijk een hoge ouderdom (700.000 – 900.000 jaar), maar een Laat-Pleistocene ouderdom valt niet volledig uit te sluiten.