In het recent verschenen rapport ‘De toestand van de natuur 2’ wordt een somber beeld geschetst. De natuur in Nederland gaat in een hoog tempo achteruit. Versnippering is genoemd als een van de vier belangrijkste oorzaken van die achteruitgang. Maar wat is nu eigenlijk versnippering? Er zijn twee processen die leiden tot versnippering: verkleining van leefgebieden en isolatie ervan. Beide processen versterken elkaar. Een snelweg is een zeer grote barrière, die twee relatief dicht bijeen gelegen leefgebieden van elkaar kan isoleren. Kan het aanbrengen van dekking onder viaducten, in de vorm van bijvoorbeeld stobbenwallen, de mogelijkheid voor zoogdieren om een snelweg te passeren verbeteren? Als leefgebieden, dikwijls natuurgebieden, kleiner worden kunnen daar minder individuen van een soort leven. Daardoor is er een grotere kans dat een plaatselijke populatie uitsterft. Als een leefgebied geïsoleerd ligt ten opzichte van andere leefgebieden is de kans dat een individu van elders het gebied bereikt klein. Het gevolg is dat hervestiging in op zich geschikte leefgebieden niet of onvoldoende plaatsvindt. De mate van isolatie is niet alleen afhankelijk van de afstand tussen twee geschikte leefgebieden, maar ook van het aantal en de omvang van de barrières.