U kent ze wel, de kreten van het moderne overheidsbeleid: ‘De overheid doet een stapje terug’, ‘De markt moet zijn werk doen’, ‘Overheidsinstellingen worden verzelfstandigd’, enzovoort. De resultaten van dit beleid voor ons werkveld, de dierecologie, worden langzamerhand duidelijk: het ecologisch onderzoek aan (zoog-)dieren komt zwaar onder druk te staan. Want welke markt betaalt het langdurige onderzoek dat nodig is om basale ecologische kennis te verzamelen? Juist, dat kan alleen de taak en dus de plicht van de overheid zijn. De terugtredende overheid is er daarmee de oorzaak van dat we het onderzoek aan zoogdieren als sterk bedreigd moeten betitelen. Het zoogdieronderzoek staat als het ware op de Rode Lijst! Deze ontwikkeling vormt een vreemd dilemma voor een club als de VZZ, want wij opereren op de markt en doen momenteel allerlei projecten met overheidsgeld. Voor werk waarbij amateurs worden ingeschakeld, monitoring en inventarisaties en dergelijke, is dat logisch. Je kunt je echter afvragen of een diepergravend onderzoek zoals het egelproject, dat werk biedt aan één bioloog, wel bij de VZZ thuishoort. Treffend waren de woorden van VZZ-voorzitter Kees de Lange bij de opening van de laatste algemene ledenvergadering: