In Oost-Nederland verscheen afgelopen jaren spontaan een aantal herten. Deze dieren zijn afkomstig uit verschillende Duitse leefgebieden. Maar we kennen in Nederland momenteel maar twee officiële leefgebieden: de Veluwe en de Oostvaardersplassen. Dat leidt tot allerlei reacties, positieve en negatieve. Wat nu te doen?