De laatste zoogdieratlas van Nederland dateert alweer uit 1992. Dit boek gaf de verspreidingsgegevens van zoogdieren per uurhok weer. Voor die tijd al heel wat. Maar in de 21e eeuw zou dat toch beter moeten kunnen. Zeker nu het verzamelen van zoogdiergegevens niet meer is voorbehouden aan professionals. Tijd dus voor een nieuwe atlas. Maar dan wel een die op een moderne leest is geschoeid, in veel meer detail gaat, en niet alleen als boek gaat verschijnen maar ieder moment van de dag via internet kan worden ingezien en aangevuld: een digitale, ‘levende atlas’. Het project Zoogdieratlas.nl moet hiervoor de basis leggen.