’Actie Lekker Dier’ zet zich in voor betere levensomstandigheden van kippen, kalveren en varkens. Men gaf een receptenboekje uit ’Een dag per week vleesloos’, waarvan zo’n 20.000 exemplaren werden verkocht. Uit een enquete bleek dat meer dan 40 % van de Nederlandse gezinnen twee maal per week of vaker het vlees uit het menu hebben geschrapt, veelal uit protest tegen de wijze waarop dieren gefokt worden. Er kwam een wijziging in het consumptiepatroon en steeds meer mensen gaan lekker eten zonder dier. Vandaar dat er een nieuw receptenboekje is verschenen ‘Lekker zonder Dier’. Koken zonder vlees kan ook zonder vreemde ingrediënten en uitgekiende samenstellingen. Het nieuwe boekje bevat ruim 50 smakelijke maaltijden en als extra’s zijn er een vegetarische barbecue en tips voor broodbeleg in opgenomen. Yolande Koot, Jan van der Lee & Sophie de Valk: Lekker zonder Dier. 47 bladzijden, illustraties Henri Horeman, eindredactie Jan Bonjer (1982). Uitg. Aktie Lekker Dier, Utrecht. Verkrijgbaar door overmaking van ƒ 7,95 op giro 3 116 614 ten name van Aktie Lekker Dier, Utrecht. Graag met duidelijke vermelding ‘Lekker zonder Dier’.