Door toename van het verkeer en uitbreiding van het wegennet zijn in het wild levende dieren meer en meer gedwongen op kleinere oppervlakten ’leefgebied’ te leven. Wanneer deze dieren, die door menselijke activiteiten van allerlei aard vooral in de schemer en ’s nachts actief zijn, op zoek gaan naar voedsel of soortgenoten, moeten ze veelal verkeerswegen oversteken met alle gevolgen van dien. Om zo veel mogelijk aanrijdingen van overstekende dieren te voorkomen, kunnen verschillende voorzieningen worden getroffen. Zo ook in gevallen waarbij dieren te water raken en vanwege te steile oevers niet meer op het ’droge’ kunnen komen en daardoor de verdrinkingsdood moeten sterven.