De relatie mens-dier begon, historisch gezien, zodra de evolutie de mens had voortgebracht. Stellen wij ons de evolutie voor als ware die in één enkele dag tot stand gekomen, dan heeft de mens als soort zich verhoudingsgewijs pas om 23.00 uur aangediend. Het zijn de dieren die de mens hebben voortgebracht, zij zijn van alle natuurelementen de mens het naast verwant. Mensen hebben in de loop der eeuwen allerlei praktijken ontwikkeld met betrekking tot diverse diersoorten. En natuurlijk hebben en hadden ze gevoelens en gedachten over dieren en over zichzelf met betrekking tot dieren.