Geachte heer De Bruyne, Hierbij wil ik namens ALW reageren op het artikel van dr. Bank dat verschijnt in het februarinummer van Spirula. De heer Bank heeft ons zijn artikel “Over de teloorgang van taxonomisch onderzoek” aan ALW gestuurd. In dit artikel wordt gesteld dat ALW geen taxonomisch en geen echt biodiversiteitsonderzoek steunt. Dat is ons inziens onjuist. ALW kent een aantal subsidievormen. Bij het Open ALW Programma kan iedere wetenschappelijk onderzoeker, die werkzaam is op het terrein van de Aard- en Levenswetenschappen een onderzoeksvoorstel indienen. Bij de Vernieuwingsimpuls gaat het om persoonsgerichte steun. In beide programma’s kan zonder enig voorbehoud taxonomisch onderzoek worden ingediend. Daarnaast kent ALW een diversiteit aan speciale programma’s. Hieronder horen ook de biodiversiteitsprogramma’s die mede op initiatief van ALW zijn opgezet, de langstlopende hiervan naar aanleiding van het Verdrag van Rio de Janeiro, 1992. De programma’s, die door ALW worden gefinancierd/uitgevoerd, zijn: Prioriteitprogramma Biodiversiteit in verstoorde ecosystemen, Stimuleringsprogramma Biodiversiteit en het ALW Themaprogramma Biodiversiteit en Global Change.