De Strandwerkgroep Waterweg-Noord is een van de vijf werkgroepen van de gelijknamige afdeling van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV), een vereniging voor veldstudie. Onze leden komen merendeels uit de regio Vlaardingen, Schiedam en Maassluis, maar de groep beslaat feitelijk de regio van Rotterdam t/m Hoek van Holland. Als werkgroep zijn wij serieus aan het ‘strandjutten’. Een van onze leden hield eens een lezing over strandjutten voor de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen. Daarin kwam allerlei strandflora en -fauna aan de orde. Tijdens de pauze kwam een van de luisteraars met de vraag: ‘Komt het spannende gedeelte van uw lezing na de pauze, want ik heb nog geen aangespoelde schatten gezien?’. Dus niet in die zin. Wij zijn breed geïnteresseerd in alles wat de zee voortbrengt. Zo hebben we een paar werkgroepleden die vooral interesse hebben voor schelpen en die dan ook fanatiek verzamelen, een algoloog, een krabbenfanaat en ‘allesconsumeerders’. De interesse gaat met name uit naar de zeeflora en -fauna van Europa, maar van vondsten van andere exotische plaatsen zijn we niet vies!