In oktober 1977 namen onder leiding van Willem Prud’- homme van Reine een aantal Leidse biologiestudenten het initiatief om een jaar lang elk weekend van Katwijk naar Noordwijk langs het strand te lopen en op te schrijven wat er aangespoeld was. Aan het eind van het jaar was de hoeveelheid verzamelde informatie zo groot en kwamen er na een eerste analyse zoveel leuke zaken uit, dat besloten werd deze strandwacht voort te zetten. Dat heeft als gevolg dat we in oktober van dit jaar het 30- jarig bestaan gaan vieren. Heel veel analyses van alle waarnemingen zijn uitgevoerd door de Stichting Anemoon.