Een sluitend bewijs te leveren van de juistheid van een gerezen vermoeden, dat twee als afzonderlijke soorten beschreven organismen tot dezelfde soort behoren, is een moeilijke taak. Men kan er een op zijn ervaring gefundeerde persoonlijke zienswijze op na houden, maar vaak hangt het van het toeval af of men de juiste argumenten zal vinden, zo een persoonlijke visie in, een objectief kleed, te, steken. Blijft het subjectieve element'in een betoog domineren,dan is de conclusie, hoe groot het gezag van de auteur ook is, onbevredigend voor hem die dezelfde materie van een-andere, zijde, heeft leren zien.