De redactie is voornemens in de loop van de komende winter een aflevering van het C.B. geheel te wijden aan een overzicht van hetgeen er in Nederland aan particuliere schelpenverzamelingen aanwezig is.