Er waren vroeger twee soorten heksen: Landheksen en Zeeheksen. De eersten reden op bezems door het luchtruim, die van de tweede categorie bevoeren de zeeën in een mosselschelp, bij alle weersgesteldheden op jacht naar schepen, die zij met man en muis lieten vergaan. Aldus een zekere WIER (1515-1588), van wie het volgende verhaal afkomstig heet te zijn.