Sedert 1969 bestaat er naast de ”Deutsche Malakologische Gesellschaft” in Duitsland de schelpenvereniging ”Club Conchylia”. Vooral de verzamelaars van exotische schelpen hebben zich in deze club verenigd. Het goed verzorgde verenigingsorgaan ”Informationen” verschijnt 6 maal per jaar en is aanwezig in de NMV-bibliotheek. Onlangs verscheen als eerste in een reeks uitgaven ""Acta Conchyliorum"" een nummer getiteld ""Beitrage zur Kenntnis der Olividae"". Na enige inleidende woorden gaat de auteur uitvoerig in op de algemene kenmerken van deze familie. Vervolgens worden anatomie, predatie, voortplanting, ecologie, ethologie, genetica, evolutie, verspreiding, systematiek, vorm en kleurpatroon van de schelp behandeld. Gezien de vele gegevens en het het feit dat de auteur zelf nog nooit een levende Oliva heeft gezien, mogen we aannemen dat er dankbaar gebruik is gemaakt van de bestaande literatuur. Greifeneder besluit zijn deel dan ook met een uitvoerige literatuurlijst.