Verscheidene deelnemers aan de algemene ledenvergadering van 13 april jl. hebben een gevoel van onbehagen over de wijze waarop agendapunt 12 afgewikkeld werd. Het Bestuur, dat garant moet zijn voor de naleving van de statuten en het huishoudelijk reglement, bleek de spelregels niet te kennen.